ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึก นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับครูฝึก ศูนย์ฝึกย่อย นศท.มทบ. ๑๕ (ศสร.)

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึก นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับครูฝึก ศูนย์ฝึกย่อย นศท.มทบ. ๑๕ (ศสร.) ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.