ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกท่าพระราชทาน หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกท่าพระราชทาน หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.กสร.ศสร.