ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ทบ. และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษของ นรด. ให้กับทายาท ของ รด.ต.ภิญโญ เบ็ญจวรรณ

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ทบ. และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษของ นรด. ให้กับทายาท ของ รด.ต.ภิญโญ เบ็ญจวรรณ ตำแหน่ง นชง.ศสร. ณ ห้องพิธีการ ศสร.