พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ พบปะพร้อมทั้ง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึกศึกษา ของ นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๑ , ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ พบปะพร้อมทั้ง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึกศึกษา ของ นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๑ , ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.กสร.ศสร.