Day: July 4, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ร.ต.สง่า จันทร์สงวน บิดา พล.อ. สัญญา จันทร์สงวน

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ร.ต.สง่า จันทร์สงวน บิดา พล.อ. สัญญา จันทร์สงวน ณ ธรรมวารีศรีรัตนศาสดาราม

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร

Continue reading