วัน: 4 กรกฎาคม 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading