พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔ ณ หอประชุม ศสร.