พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ร.ต.สง่า จันทร์สงวน บิดา พล.อ. สัญญา จันทร์สงวน

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ร.ต.สง่า จันทร์สงวน บิดา พล.อ. สัญญา จันทร์สงวน ณ ธรรมวารีศรีรัตนศาสดาราม