พล.อ. สมชาย เพ็งกรูด หน.คณะชุดตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เมื่อ ๘ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ. สมชาย เพ็งกรูด หน.คณะชุดตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พร้อมคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ