พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการอบรม ชุมชน ศสร. เข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่ชุมชนหน่วยทหารสีขาว

เมื่อ ๙ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.  ตรวจเยี่ยมอบรม ชุมชน ศสร. เข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่ชุมชนหน่วยทหารสีขาว ณ หอประชุม ศสร. โดยมี ข้าราชการฯ และทหารกองประการ ร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง