พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. ตรวจการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒

เมื่อ ๙ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. ตรวจการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ ณ สนามยิงปืน ศร.