พ.ท. คณิต เรียงวงษ์ศรี หน.กร.กยข.ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. พร้อม ทหารกองประจำการ ศสร. ร่วมงาน ” มหกรรมสร้างงาน สร้าอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พ.ท. คณิต เรียงวงษ์ศรี หน.กร.กยข.ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. พร้อม ทหารกองประจำการ ศสร. ร่วมงาน ” มหกรรมสร้างงาน สร้าอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” พบผู้ประกอบการกว่า ๕๐ แห่ง ตำแหน่งงานกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา ณ ศุนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ โดยมี นาง เธียรรัตน์ นะวะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน