ศูนย์การกำลังสำรอง

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ตรวจการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๑-๓ กลุ่ม รร.สามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ตรวจการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๑-๓ กลุ่ม รร.สามร้อยยอดวิทยาคม ณ รร.กสร.ศสร.