วัน: 26 กรกฎาคม 2019

คุณ ดวงแข ปทะวานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา และทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกองทัพบก

มื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึอบรม หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ. ร​ณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๒ เวล

Continue reading