เดือน: สิงหาคม 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกศึกษา หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ปี ๖๒

เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ และ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และ ๓

เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก การแก้ปัญหาที่บังคับการ หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๖๒

เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวัน หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง​ รุ่น​ ๓๓​

เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๒ พล.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading