วัน: 2 สิงหาคม 2019

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ ตามระเบียบค่ายธนะรัชต์ ของ ร.ต.ภิญโญ เบ็นจวรรณ ให้กับนาง ธันยมัย เบ็นจวรรณ ทายาท(ภรรยา)

เมื่อ ๒ ส.ค. ๖๒ พ.อ.

Continue reading