ปลูกต้นกล้า ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และปลูกป่าชายเลน

เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง และอำเภอปราณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ปลูกต้นกล้า ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และปลูกป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรีตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์