พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ประดิษฐ์ สมคะเน บิดา จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ สมคะเน พลขับ ผขส.กบร.ศสร.

เมื่อ ๑๓ ส.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ประดิษฐ์ สมคะเน บิดา จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ สมคะเน พลขับ ผขส.กบร.ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม