วัน: 14 สิงหาคม 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การสาธิตอาวุธทหารราบ ให้กับหลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒ และนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้าง แลบะพนักงานราชการ สังกัด บก.ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวล

Continue reading