พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้าง แลบะพนักงานราชการ สังกัด บก.ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๖๐๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้าง แลบะพนักงานราชการ สังกัด บก.ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์