พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศร.