พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การสาธิตอาวุธทหารราบ ให้กับหลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒ และนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การสาธิตอาวุธทหารราบ ให้กับหลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒ และนักศึกษาวิชาทหาร ณ สนามสาธิตอาวุธหารราบ ศร.