พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.ประดิษฐ์ สมคะเน บิดา จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ สมคะเน พลขับ ผขส.กบร.ศสร.

เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.ประดิษฐ์ สมคะเน บิดา จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ สมคะเน พลขับ ผขส.กบร.ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม