พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ พล.ร.๙ จว.กาญจนบุรี