พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๖๒

เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก การแก้ปัญหาที่บังคับการ หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๖๒ ณ กศ.รร.กสร.ศสร