พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๖๒

เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๖๒ ณ สนามฝึก ศร.