พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ และ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และ ๓

เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ และ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และ ๓ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.