พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกศึกษา หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ปี ๖๒

เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกศึกษา หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ปี ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.