พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.