พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ณ เขื่อนปราณบุรี