นายกองโท กฤษดา โลศิริ หก.กกพ.บก.อส. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ นายกองโท กฤษดา โลศิริ หก.กกพ.บก.อส. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พร้อมคณะให้การต้อนรับ ต่อมาเมื่อเวลา ๑๑๐๐ ผบ.ศสร. พร้อมคณะ มอบของให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์