พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะมอบอุประกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะมอบอุประกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์