พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ณ หอประชุม ศสร.