นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สยข.บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส.(จชต.) รุ่นที่ ๔๗

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สยข.บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส.(จชต.) รุ่นที่ ๔๗ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง และคณะให้การต้อนรับ