พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานเขื่อนปราณบุรี

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานเขื่อนปราณบุรี