พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครืองหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครืองหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ