พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครืองหมาย ผบ.มว.อส. (จชต.) รุ่นที่ ๔๗

เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครืองหมาย ผบ.มว.อส. (จชต.) รุ่นที่ ๔๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.กสร.ศสร.