พล.ต. อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส.(จชต.) รุ่นที่ ๔๗

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส.(จชต.) รุ่นที่ ๔๗ ณ หอประชุม ศสร. ต่อมาเมื่อเวลา ๑๑๓๐ รอง ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บก.ศสร. แห่งใหม่ โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ