พล.ต. อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บก.ศสร. แห่งใหม่

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต. อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บก.ศสร. แห่งใหม่ โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ