พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ร. ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ร. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามบิน ศร. โดยมี พล.อ. นิรันดร สมุทรสาคร จเรทหารทั่วไป เป็นประธาน