พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล และมอบของที่ระลึก ให้กับกำลังพลที่ประจำรอเกษียณอายุราชการ

เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล และมอบของที่ระลึก ให้กับกำลังพลที่ประจำรอเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม ศสร.