เดือน: ตุลาคม 2019

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๒

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ ชมรมแม่บ้าน จิตอาสา ศสร. ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษาความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ

เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๒ เวล

Continue reading