พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะ และมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ให้กับ ผู้ฝึก , ผู้ช่วยผู้ฝึก , ครูนายสิบ และ ผู้ช่วยครูทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒

เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะ และมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ให้กับ ผู้ฝึก , ผู้ช่วยผู้ฝึก , ครูนายสิบ และ ผู้ช่วยครูทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ ณ หอประชุม ศสร.