ศูนย์การกำลังสำรอง

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานการนิเทศการสอน ครู – อาจารย์ รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ได้ทำการนิเทศการสอน ครู – อาจารย์ รร.กสร.ศสร. ณ ห้องเรียน ๓ กศ.รร.กสร.ศสร.