ศูนย์การกำลังสำรอง

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๒

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๒ ณ หอประชุม ศร.