ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และมอบวุฒิบัตรการศึกษา กศน. ณ หอประชุม ศสร