เดือน: พฤศจิกายน 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๖๒ เวล

Continue reading