พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และญาติ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.