พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี นรด.

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี นรด. โดยมี พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธาน ณ วัดทุ่งกระพังโหม จว.น.ฐ.