ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ อัตรา  รายละเอียด