พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ สนามยิงปืน รร.นส.ทบ. ต่อมา พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จว.เพชรบุรี